נוהל התקנת התוכנה במחשב נוסף

Ramuplan

התוכנה בדרך כלל מותקנת בכונן C בתיקייה הנקראת Raumplanלשם התקנת התוכנה במחשב נוסף יש לעשות שתי פעולות: להעתיק את כל תיקיית Raumplan מכונן C למחשב הנוסף גם כן לכונן C לאחר ההעתקה יש להריץ את הקישור הבא לשם סיום ההתקנה.

שינוי גודל פונט
ניגודיות