תמיכה

Ramuplan

התוכנה מלווה בספר התוכנה המכיל הדרכה על השימוש בה, לכל גירסת תוכנה ספר עדכני משלה.

ניתן להוריד את הספר בלחיצה על קישור זה :

ספר התוכנה גירסה 2.70

ספר התוכנה גירסה 1.70 

ספר התוכנה גירסה 1.60

ספר התוכנה גירסה 1.39

   תמיכה בנושאים שונים  -  יש ללחוץ על נושא התמיכה הרצוי לקבלת הסבר מפורט:   

עריכת קירות

פעולות על יחידות – א

פעולות על יחידות - ב

עריכת צבע ודגם

עריכת הדמיה

נקודות אספקה ומשטחי עבודה

טיפים ושונות

 

  תרגילים  

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons