הדרכה

סרט 1 – פתיחת שרטוט חדש ומבטים

קובץ שרטוט חדש
בניית קירות
פתיחת מבטי חזית
פתיחת פרספקטיבה
פתיחת חלון זה ליד זה

הסברים נוספים

סרט 2 – הוספת יחידות לשרטוט פרק א

הוספת יחידות מספריית היחידות
הזזה ע"י גרירה לנקודות הצמדה
פתיחת חלון זה ליד זה

הסברים נוספים

סרט 3 – הוספת יחידות לשרטוט פרק ב

הוספת יחידות מספריית היחידות
הזזה ע"י גרירה לנקודות הצמדה
הזזה ע"י צעד מידה חופשית
אפשרות הצמדה בחיצים
שכפול יחידה

הסברים נוספים

סרט 4 – הוספת מרצפות וחיפוי קיר

ריצוף למידות החדר
סרגל מדידה קו עזר
חיפוי קיר

הסברים נוספים

סרט 5 – חיפוי קיר זכוכית

הוספת חיפוי זכוכית / שיש

סרט 6 – שינוי דגם וצבע

פתיחת פרספקטיבה
שינוי דגם וצבע
שינוי צבעים לפי בחירה

הסברים נוספים

סרט 7 – הצג אנימציה על יחידה

סימון יחידה והפעלת אנימציה

הסברים נוספים

הדפסת שרטוט

סרט 8 – אפשרויות הדפסה

הפקת שרטוט בדף הדפסה
הפקת מספר שרטוטים בדף ההדפסה
הצגת מידות בשרטוט
שינוי קנה מידה

סרט 9 – שמירת תמונה

שמירת קובץ תמונה צבעונית

הסברים נוספים

קיר חזית מדומה

סרט 10 – קיר עזר חזית לבניית אי

הוספת קיר
הסתר אריחים F9
תפריט עריכת קיר - חזית מדומה

הסברים נוספים

שינוי מידת רוחב

סרט 11 – שינוי רוחב ליחידות

שינוי רוחב בשדה רוחב היחידה
שינוי רוחב במידה קבוע ע"י צעד
שינוי רוחב לקבוצת יחידות

סרט 12 – שינוי יחידות בעזרת מתיחה

שינוי גובה במבט חזית
שינוי רוחב במבט על

   תמיכה בנושאים שונים  -  יש ללחוץ על נושא התמיכה הרצוי לקבלת הסבר מפורט:

שינוי גודל פונט
ניגודיות