צילומי מסך – חדר ארונות

להלן צילומי מסך של תהליך עבודה בבניית חדר ארונות

בתוכנה קיים מנגנון קל ונוח לבניית ארונות קיר, ארונות הזזה או פתיחה מובאת כאן דוגמה לחדר ארונות שנבנה בתוכנה.

כשמתכננים חדר ארונות יש לבנות תחילה את הגופים ולאחר מכן להוסיף את סידורי הפנים.
בדוגמה שמובאת כאן מתואר תהליך תכנון ובנייה של חדר ארונות בליווי צילומי מסך.
בונים את קירות חדר הארונות ומוסיפים גם את דלת החדר במקומה.

בונים את הארון מגופים שלמים או מגופים עם דופן אחת. הגוף הראשון תמיד גוף מלא. מזינים את מידת הגוף הרצוי.

הוספת גוף בעל דופן אחת בלבד

הוספת מחיצה לגוף השני.

סידורי פנים

מדפים, בוחרים בסידור פנים הרצוי מתוך המגוון הקיים בתוכנה.

סידורי פנים

מגירות. בוחרים את המשך סידורי הפנים, במקרה זה- מגירות. שוב, אין צורך בחישוב! אלא רק בהזנת פרמטרים כלליים.

תוספת מדפים נשלפים לנעליים.

תוספת מגירות. הזנת הפרמטרים המתבקשים הם הקובעים את גודל המגירות

תוספת מדפים

שכפול המגירות האמצעיות, והוספת מתקן סרווטו.
נעבור לחזית השניה. נכניס את הגופים הרצויים. נזין את המידות הכלליות
כל גוף שמתווסף נצמד לגוף הקודם לו ואין כפל בדפנות.
השלמת סידורי הפנים לשלושת התאים.
פרספקטיבה בשחור לבן ללא קווים נסתרים
פרספקטיבה צבעונית הוספת פרטי המחשה לחדר הארונות מאפשרת הדמייה טובה יותר ומציאותית.
שינוי גודל פונט
ניגודיות