הדרכה

Domus3D

DomuS3D סרטוני הדרכה

בנית חדר

הזזת קירות

פצל קירות

הוספת עמוד/קיר

עובי קיר

הוספת נישה בקיר

הוספת חלונות ודלתות

אביזרים וריהוט

אביזרים וריהוט בהצמדה

הצבת כיור במבט על

הצבת כיור בפרספקטיבה

צייר קוביה

ריצוף רצפה

תבניות ריצוף

חיפוי קירות

הזזת גובה פס חיפוי

שינוי חיפוי לקיר בודד

הזזה ומיקום חלקי חיפוי

שינוי שכבות חיפוי

חיפוי אריחים אנכי

ניווט וירטואלי

הוספת תמונה

דף משתמש חדש

DXF תוכנית

אריח חדש

חומר חדש

שינוי גודל פונט
ניגודיות